Privacybeleid Ingrid Nieuwenhoff

Over mijn privacybeleid
Privacy vind ik belangrijk. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor het (verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over je heb verzameld. Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website ingridnieuwenhoff.nl en de dienstverlening van Ingrid Nieuwenhoff. Ingrid Nieuwenhoff is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 77077253.

Dit privacybeleid beschrijft hoe ik met je gegevens omga en welke rechten je hebt met betrekking tot aan mij verstrekte gegevens.

Als je vragen hebt over mijn privacybeleid dan kun je contact met mij opnemen via

Welke gegevens sla ik op?
De persoonlijke gegevens die je via het contactformulier (naam, email, telefoonnummer, je vraag) op mijn website tot mijn beschikking stelt, zodat ik je een voorstel kan doen. Het kan ook zijn dat je gegevens doorgeeft aan mij via e-mail, telefoon, post of een persoonlijk gesprek. In geval dat je mij een opdracht geeft, ontvang ik ook je factuurgegevens.

Hoe gebruik ik je gegevens?
Je gegevens heb ik nodig om met je te communiceren over je vraag en/of opdracht en tevens om je opdracht uit te voeren.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?
Ik bewaar een emailarchief, zo lang als het nodig is of redelijk is om je te helpen en van dienst te zijn. Om aan mijn fiscale verplichtingen te kunnen voldoen, worden je persoonsgegevens in ieder geval gedurende zeven jaar bewaard.

Met wie deel ik je gegevens?
Ik verstrek geen gegevens aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is. Bijvoorbeeld bij fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving, heb je als betrokkene het recht om je gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te laten verwijderen. Je kunt daarvoor een verzoek indienen via email naar .

Klachten
Wanneer je een klacht hebt, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op via het eerder genoemd emailadres. In geval er geen bevredigende oplossing voor je komt, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid
Ik kan wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid. Op deze pagina vind je de meest recente versie.
Deze versie is opgesteld op 20 augustus 2020.